Terminy wypłat dodatków mieszkaniowych w roku 2016

 • 8 styczeń
 • 10 luty
 • 10 marzec
 • 8 kwiecień
 • 10 maj
 • 10 czerwiec
 • 8 lipiec
 • 9 sierpień
 • 9 wrzesień
 • 10 październik
 • 10 listopad
 • 9 grudzień

Terminy wypłat świadczeń rodzinnych w roku 2016

 • 22,23,24 luty
 • 21,22,23 marzec 
 • 25,26,27 kwiecień
 • 23,24,25 maj
 • 22,23,24 czerwiec
 • 25,26,27 lipiec
 • 22,23,24 sierpień
 • 21,22,23 wrzesień
 • 24,25,26 październik

Świadczenia wypłacane będą w kasie Banku Spółdzielczego w Lipce w godzinach od 8 do 15